Oskar Albin Olausson

Födelsedatum:1878-04-13
Dödsdatum:1897-01-05
Gravsatt:1897-01-17
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4273, 4274

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn