Anna Maria Andreasson

Födelsedatum:1868-09-12
Dödsdatum:1966-03-22
Gravsatt:1966-04-02
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4300, 4301

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn