Herman Andreasson

Födelsedatum:1866-03-31
Dödsdatum:1938-11-23
Gravsatt:1938-12-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4300, 4301

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn