Arvid Valdemar Andreasson

Födelsedatum:1911-01-14
Dödsdatum:1989-05-11
Gravsatt:1989-05-24
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4041, 4042

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn