Inger Andreasson

Födelsedatum:1917-11-02
Dödsdatum:2003-10-25
Gravsatt:2003-11-14
Ort:SÖRBY
Gravnummer:VA 04 4041, 4042

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn