Axel Emanuel Andreasson

Födelsedatum:1871-05-01
Dödsdatum:1939-11-20
Gravsatt:1939-11-30
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4229, 4230

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn