Johan Andreasson

Födelsedatum:1854-07-07
Dödsdatum:1920-09-05
Gravsatt:1920-09-18
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4229, 4230

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn