Beata Hansdotter

Hammar | VALLA,GÖTEB

1877-06-14 Födelsedatum
1925-05-07 Dödsdatum

Gravsatt: 1925-05-15

VA 04 4173, 4174

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats