Beata Hansdotter

Födelsedatum:1877-06-14
Dödsdatum:1925-05-07
Gravsatt:1925-05-15
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4173, 4174

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn