Bernhard Berndtsson

Födelsedatum:1872-03-28
Dödsdatum:1961-01-01
Gravsatt:1961-01-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4173, 4174

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn