Edvard Hermansson

Födelsedatum:1874-08-01
Dödsdatum:1947-05-29
Gravsatt:1947-06-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4326, 4327

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn