Josefina Beata Hermansson

Födelsedatum:1880-01-25
Dödsdatum:1965-05-29
Gravsatt:1965-06-05
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4326, 4327

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn