Greta Gabrielsdotter

Födelsedatum:1833-06-24
Dödsdatum:1894-04-20
Gravsatt:1894-07-27
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4003, 4004

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn