Olaus Jonasson

Födelsedatum:1835-01-26
Dödsdatum:1912-05-28
Gravsatt:1912-06-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4003, 4004

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn