Gun Elisabeth Rylander

Födelsedatum:1942-04-01
Dödsdatum:2018-10-06
Gravsatt:2018-11-09
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 04 4154, 4155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn