Ture Berntsson

Födelsedatum:1941-04-07
Dödsdatum:2022-07-03
Gravsatt:2022-08-05
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 04 4154, 4155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn