Gunborg Edvardsson

Födelsedatum:1922-01-12
Dödsdatum:2007-09-23
Gravsatt:2007-10-12
Ort:HÖVIKSNÄS
Gravnummer:VA 04 4351, 4352

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn