Herman Hansson

Födelsedatum:1850-02-02
Dödsdatum:1935-05-18
Gravsatt:1935-05-25
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4351, 4352

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn