Magnus Olof Andreasson

Födelsedatum:1914-12-13
Dödsdatum:1997-03-14
Gravsatt:1997-03-26
Ort:G.A MYGGENÄS
Gravnummer:VA 04 4175, 4176, 4177

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn