Olga Amalia Andreasson

Födelsedatum:1922-06-20
Dödsdatum:1989-08-31
Gravsatt:1989-09-14
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4175, 4176, 4177

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn