Sigrid Berndtsson

Häggvall nederg | VALLA,GÖTEB

1836-04-21 Födelsedatum
1918-03-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1918-03-30

VA 04 4204, 4205

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats