Sven Berndtsson

Födelsedatum:1833-03-25
Dödsdatum:1911-11-29
Gravsatt:1911-12-10
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4204, 4205

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn