Algot Andersson

Födelsedatum:1922-01-24
Dödsdatum:1993-10-10
Gravsatt:1993-10-20
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 05 5167, 5168

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn