Berit Liljan Anna-Britt Andersson

Höviksnäs

1934-02-18 Födelsedatum
2018-02-12 Dödsdatum

Gravsatt: 2018-03-09

VA 05 5167, 5168

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats