Berit Liljan Anna-Britt Andersson

Födelsedatum:1934-02-18
Dödsdatum:2018-02-12
Gravsatt:2018-03-09
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 05 5167, 5168

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn