Frans Lennart Andersson

Födelsedatum:1923-06-18
Dödsdatum:1983-11-20
Gravsatt:1983-11-30
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 05 5097, 5098

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn