Karin Andersson

Födelsedatum:1924-06-18
Dödsdatum:2021-02-21
Gravsatt:2021-03-19
Ort:Rönnäng
Gravnummer:VA 05 5097, 5098

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn