John Oskar Helgesson

Hemäg, svanvik | VALLA,GÖTEB

1893-07-05 Födelsedatum
1974-12-03 Dödsdatum

Gravsatt: 1974-12-14

VA 05 5152, 5153

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats