Rosa Fridebrog Helgesson

Svanvik nedergå | VALLA,GÖTEB

1898-06-14 Födelsedatum
1975-07-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1975-07-16

VA 05 5152, 5153

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats