Sven Arnold Andersson

Födelsedatum:1907-01-20
Dödsdatum:1978-07-27
Gravsatt:1978-08-05
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 05 5037, 5038

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn