Valborg Andersson

Födelsedatum:1911-10-22
Dödsdatum:2002-10-05
Gravsatt:2002-10-25
Ort:ALMÖSUND
Gravnummer:VA 05 5037, 5038

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn