Alice Alfredsson

Födelsedatum:1905-05-10
Dödsdatum:2006-02-21
Gravsatt:2006-03-09
Ort:HAMMAR
Gravnummer:VA 06 6098, 6099

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn