Charles Arvid Alfredsson

Födelsedatum:1902-07-08
Dödsdatum:1980-12-11
Gravsatt:1980-12-20
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 06 6098, 6099

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn