Emma Charlotta Andersson

Födelsedatum:1891-10-05
Dödsdatum:1981-01-25
Gravsatt:1981-02-06
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 06 6066, 6067

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn