Karl Albert Andersson

Hemäg, röd | VALLA,GÖTEB

1888-09-22 Födelsedatum
1973-03-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1973-03-21

VA 06 6066, 6067

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats