Anna-Stina Andreasson

Födelsedatum:1915-11-16
Dödsdatum:2006-06-21
Gravsatt:2006-07-06
Ort:Hjäleby
Gravnummer:VA 11 62, 63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn