Karl Ingvar Andreasson

Födelsedatum:1912-05-16
Dödsdatum:1996-01-16
Gravsatt:1996-02-09
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 11 62, 63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn