Karl Ingvar Andreasson

Östra röd, hjäl | VALLA,GÖTEB

1912-05-16 Födelsedatum
1996-01-16 Dödsdatum

Gravsatt: 1996-02-09

VA 11 62, 63

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats