Evert Axelsson

Födelsedatum:1931-08-27
Dödsdatum:1998-06-21
Gravsatt:1998-07-03
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 11 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn