Olga Axelsson

Födelsedatum:1933-03-08
Dödsdatum:2017-10-19
Gravsatt:2017-11-16
Ort:Häggvall
Gravnummer:VA 11 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn