Ida Hermansson

Födelsedatum:1915-03-06
Dödsdatum:2000-02-27
Gravsatt:2000-03-28
Ort:SKÅPESUND
Gravnummer:VA 11 36, 37

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn