Lars Hermansson

Födelsedatum:1945-02-08
Dödsdatum:2011-06-08
Gravsatt:2011-07-19
Ort:Skärhamn
Gravnummer:VA 11 36, 37

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn