Ester Edvardsson

Födelsedatum:1917-04-30
Dödsdatum:2002-01-27
Gravsatt:2002-02-08
Ort:HÖVIKSNÄS
Gravnummer:VA 13 237, 238

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn