Kent Edvardsson

Födelsedatum:1942-05-15
Dödsdatum:2006-08-05
Gravsatt:2006-10-10
Ort:STENUNGSUND
Gravnummer:VA 13 237, 238

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn