Anna Erika Andersson

Födelsedatum:1891-09-18
Dödsdatum:1981-12-14
Gravsatt:1981-12-22
Ort:Torsåker
Område: B
Gravnummer:1 B 1295-96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se