Erik Andersson

Födelsedatum:1885-07-11
Dödsdatum:1971-04-14
Gravsatt:1971-04-24
Ort:Torsåker
Område: B
Gravnummer:1 B 1295-96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se