Erik Wirén

Födelsedatum:1857-11-28
Dödsdatum:1921-06-19
Gravsatt:1921-06-26
Ort:Torsåker
Område: G
Gravnummer:1 G 0178

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se