Nils Erik Wiren

Födelsedatum:1928-11-13
Dödsdatum:2004-10-25
Gravsatt:2005-05-21
Ort:Hofors
Område: G
Gravnummer:1 G 0178

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se