Sven Andersson

Födelsedatum:1901-04-23
Dödsdatum:1986-11-26
Gravsatt:1987-05-20
Ort:Torsåker
Gravnummer:1 ML GA

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se