Anders Valfrid Blomkvist

Födelsedatum:1919-10-23
Dödsdatum:1991-02-06
Gravsatt:1991-05-25
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 190B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se