Rut Gunvor Blomkvist

Födelsedatum:1923-01-09
Dödsdatum:1998-03-14
Gravsatt:1998-05-11
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 190B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se