Anna Elisabet Andersson

Födelsedatum:1889-03-26
Dödsdatum:1988-01-14
Gravsatt:1988-05-28
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 076

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se