Karl Johan Andersson

Födelsedatum:1893-03-13
Dödsdatum:1974-05-11
Gravsatt:1974-06-07
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 076

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se